ERATA LA DOCUMENTAȚIA POSTATĂ DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ privind achiziția de : SERVICII DE DEZINSECȚIE si SERVICII DERATIZARE

ERATA LA DOCUMENTAȚIA POSTATĂ DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ privind achiziția de : SERVICII DE DEZINSECȚIE si SERVICII DERATIZARE

 

Catre,

Societatile interesate

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici interesați în a depune oferta pentru servicii de dezinsecție și deratizare  corectarea următoarelor erori materiale :

  1.  în Anexa 1 a Caietului de Sarcini – “Suprafețe de tratat”, punctul – IIISPAŢII DE CAZARE – Cămine Bucureşti – Tabel 3, a fost omisă poziția 1, în conformitate cu același Tabel din  Formularul 2.1- Anexa 1 la Centralizatorul de preturi.

Adaugam Formularele de oferta in format editabil.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro