CLARIFICARE NR. 1 PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DEZINECȚIE ȘI DERATIZARE

CLARIFICARE NR. 1 PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DEZINECȚIE ȘI DERATIZARE

 

Catre,

Societatile interesate

În data de 08.04.2014,  autoritatea contractanta a primit urmatoarele solicitări de clarificari de la  un posibil ofertant,  pentru achiziția prin cumpărare directă de Servicii dezinsectie si deratizare, documentatie publicată pe site-ul propriu al autoritatii contractante: www.achizitiipublice.ase.ro  și anunț în  SEAP, la adresa: http://www.e-licitatie.ro/Public/SpecialNotice/SpecialNoticeList.aspx

Adaugam in format PDF raspunsurile Autoritatii Contractante.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro