„CONCLUZII SCRISE” ALE CONTESTATAREI – SERVICII DE PAZA, PROTECTIE SI MONITORIZARE

Catre,

Operatorii economici interesati

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti informează toţi operatorii economici implicaţi în procedura de negociere pentru atribuirea contractului de “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” despre formularea şi depunerea la CNSC, în data de 14.04.2014, a “concluziilor scrise” ale unui operator economic participant la procedura.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro