INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE SI SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR DISPERSATE

C a t r e

              OPERATORII ECONOMICII INTERESATI

 

In baza dispozitiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite prezenta:

 

Invitatie de participare la procedura achizitie: servicii de colectare a deseurilor menajere  si  servicii de colectare  selectiva a deseurilor din imobilele de invatamant, spatii administrative, camine si cantina A.S.E”-Cod  CPV: 90511000–2 si 90511300–5(Denumire conform Nomenclator: Servicii de colectare a deseurilor menajere  si  Servicii de colectare a deseurilor dispersate).

 

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.roo, www.elicitatii.ro si transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici.

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate –  „servicii de colectare a deseurilor menajere  si  servicii de colectare  selectiva a deseurilor din imobilele de invatamant, spatii administrative, camine si cantina A.S.E”.

Atasam in format editabil : invitatia de participare, caietul de sarcini, formularele de oferta si model de contract.

Atasam in format pdf : invitatia de participare, caietul de sarcini, formularele de oferta si model de contract.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro