Clarificari/Completari privind achizitia „ Servicii de întreținere și mentenanță Data Center”

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la achizitia de  „ Servicii de întreținere și   mentenanță  Data Center”, cod CPV 50312110-9, autoritatea contractantă aduce urmatoarele completari la Invitatie de participare nr. 1886/09.05.2016:

Anexe : Formular C