Achizitie servicii de reparare și întrețineținere a încălzirii centrale și servicii de inspectie tehnica

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare:

 –   servicii de reparare si   întreținere a încălzirii centrale, cod CPV  50720000-8)

–    servicii de inspectie tehnică, cod CPV 71631000-6)

 

Anexe:

– Invitatație de participare nr. 2046/19.05.2016

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice ) cu Anexa 

–  Formulare ( Formular A, Formular B, Formular C,  Formular 1, Formular 2, Formular 3)

OBS: Avand in vedere limitarea dimensiunii documentelor  postate pe portalul www.achiztiipublice.ase.ro   la maxim 2 mb, documentul “Caiet de sarcini” a fost  arhivat si  sectionat in 3 parti. Pentru vizualizarea acestuia se descarca   toate cele 3 sectiuni  intr-un folder singular  si apoi se  acceseaza sectiunea “Caiet de sarcini part 1”

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE