CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ, în vederea efectuării evaluării seismice pentru următoarele imobile: 

a) Imobil Macedonski – str. Intrarea Macedonski nr.2;

b) Imobil Dorobanţi – str. Calea Dorobanţi nr. 15;

c) Camin Tei  – str. B-dul Lacul Tei nr. 118

Termen depunere oferte: 16.01.2015, ora 14.00

Anexe:

– Invitatie de participare nr. 113/12.01.2015

– Caiet de sarcini

– Formulare