PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE – INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2B A OUG 34/2006:

Venim în întâmpinarea Dumneavoastră cu scopul de a facilita completarea formularelor solicitate prin documentaţia de atribuire – Partea a III- Modele de formulare în format editabil (Word – doc) – fisierul se gaseste in partea de jos a acestui anunt.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro