PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE:

Conform Anuntului de participare nr. 142974/09.04.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 24.05.2013, ora 09:00. Data deschiderii ofertelor este 24.05.2013, ora 10:30.

Anuntul de participare, documentatia de participare necesara elaborarii ofertelor,  precum si alte informatii (clarificari) pot fi descărcate de pe site-ul: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro

ÎN ATENŢIA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 01.04.2013, referatele de necesitate aferente achiziţiilor de produse / servicii / lucrări precum şi propunerile de angajare a cheltuielilor aferente acestora se vor redacta, de către structurile organizatorice solicitante, conform modelelor aprobate prin procedurile operaţionale ale Sistemului de Control Managerial Intern al instituţiei noastre.

 

Modelele celor două documente sus-enunţate sunt redate în fişierele electronice editabile, ataşate prezentului anunţ.

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

CLARIFICĂRI – SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE – cod CPV: 79713000-5

CLARIFICĂRI

 

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE cod CPV: 79713000-5

Procedura de Negociere cu publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, selecţionaţi din baze de date publice (website-uri credibile şi actualizate): conform prevederilor Art. 16 – (1) al OUG 34 / 2006, cu modificările şi completările legislative aduse până la data prezentei:

(Invitaţie de participare generică publicată pe site-ul propriu – www.achizitiipublice.ase.ro sub nr. 468 / 05.02.2013)

 

PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE SI SERVICII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR DIN IMOBILELE DE INVATAMANT, SPATII ADMINISTRATIVE, CAMINE SI CANTINA ASE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE SI SERVICII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR DIN IMOBILELE DE INVATAMANT, SPATII ADMINISTRATIVE, CAMINE SI CANTINA ASE:

 

Conform Invitatiei de participare nr. 342520/08.02.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 25.02.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 25.05.2013, ora 12:00.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor, invitatia de participare completa precum si alte informatii pot fi descărcate de aici: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim.

PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA UNUI ACORD-CADRU DE SERVICII DE ACORDARE A UNEI LINII DE FINANTARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA UNUI ACORD-CADRU DE SERVICII DE ACORDARE A UNEI LINII DE FINANTARE:

Conform Anuntului de participare nr. 141859/07.02.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 27.03.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 27.03.2013, ora 12:00.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor, anuntul de participare complet precum si alte informatii pot fi descărcate de aici: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim.

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ANUNŢ !!!

 

 

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

(Anexa 2B a OUG 34/2006)

COD CPV: Cod CPV: 79713000-5

 

Lansare procedură de „Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, selecţionaţi din baze de date publice” (website-uri credibile şi actualizate), organizată cu respectarea următoarelor dispoziţii ale  OUG 34 / 2006: Art. 35 – 38, Art. 56,  Art. 2 alin. (2)  şi cap. IX.

 

Invitaţia de participare la procedura de negociere precum şi documentaţia de atribuire pot fi descărcate de aici !!!

Invitatie participare la procedura de negociere

Partea intai Fise de date alea achizitiei

Partea a doua Caiet de sarcini

Partea a treia Modele de formulare