ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE METROLOGICA APOMENTRE

ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE METROLOGICA APOMENTRE:

C ă t r e,

 

                                                                  Societățile interesate

                                                                      

 

 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, revine prin prezenta la adresa  nr.3245/22.0.2013, publicata pe site-ul www.achizitiipublice.ase.ro  si intentioneaza sa achizitioneze “Servicii de verificare metrologica apometre,contoare,instalatii de apa rece,apa calda si agent termic( ) ”- la caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti  in conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 148/2012 si a Listei Oficiale a Mijloacelor de Masurare supuse controlului metrologic legal – LO 2012, emise de catre Biroul  Roman de Metrologie Legala – , cod CPV : 50411100-0 (Servicii de reparare si intretinere a contoarelor de apa )- in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, specificatii tehnice si formulare.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro