IN ATENTIA POTENTIALILOR OFERTANTI PENTRU : Achizitia de materiale pentru lucrari de constructii, materiale – feronerie si scule si unelte pentru efectuarea de reparatii la imobile de Invatamant si imobile cu destinatie Administrativa ale A.S.E. Bucuresti

IN ATENTIA POTENTIALILOR OFERTANTI PENTRU :

          Achizitia de materiale pentru lucrari de constructii, materiale – feronerie si scule si unelte pentru efectuarea de reparatii la imobile de Invatamant si imobile cu destinatie Administrativa ale A.S.E. Bucuresti

          Achizitia de materiale si articole electrice si materiale si articole sanitare pentru spatii de Invatamant si spatii cu destinatie administrativa;

          Achizitia de materiale si articole electrice si materiale si articole sanitare Directia Sociala .

 

 

Autoritatea Contractanta aduce clarificari la  procedura  de achiztie: achizitia de materiale pentru lucrari de constructii, materiale – feronerie si scule si unelte pentru efectuarea de reparatii la imobile de invatamant si imobile cu destinatie Administrativa ale A.S.E. Bucuresti – Invitatia de participare nr. 3505/13.09.2013, pentru loturile cu nr.1,nr,.2 si nr.3 conform Adresei  nr.3567/17.09.2013 atasata la prezenta.

Autoritatea Contractanta informeaza potentialii ofertanti ca primirea mostrelor se va face in urmatoarele locatii:

I.     ASE-Bucuresti, str.Cihoschi nr.5,sector 1, pentru produsele aferente:

a)     achizitiei de materiale si articole electrice si materiale si articole sanitare pentru spatii de Invatamant si spatii cu destinatie administrativa – Invitatia de participare nr. 3502/13.09.2013 ;

b)      achizitiei de materiale pentru lucrari de constructii, materiale – feronerie si scule si unelte pentru efectuarea de reparatii la imobile de Invatamant si imobile cu destinatie administrativa ale A.S.E. Bucuresti- Invitatia de participare nr. 3505/13.09.2013,

 

II.     ASE-Bucuresti, str.Mihail Moxa nr.11, sector 1,   pentru produsele aferente achizitiei de materiale si articole electrice si materiale si articole sanitare Directia Sociala- Invitatia de participare nr. 350713.09.2013

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro