ANUNT PRIVIND INITIEREA ACHIZIŢIEI DE LUCRĂRI GENERALE DE REPARAŢII, cod CPV 45453000-7

 Nr. ASE  2651/18.06.2014

INVITATIE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA INVITA  POTENTIALII OFERTANTI INTERESATI IN A DEPUNE OFERTE IN VEDEREA REALIZARII ACHIZITIEI PUBLICE DE LUCRARI DE REPARATII   GENERALE SI RENOVARE,  SĂ ÎNTOCMEASCĂ  UN DEVIZ  DE EXECUŢIE ÎN BAZA  LISTEI  DE CANTITĂŢI  ŞI MĂSURĂTORI NECESARE PENTRU EFECTUAREA    ACESTOR  LUCRARI .

LUCRARILE DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE INCLUD (FARA A SE LIMITA LA ACESTEA):   desfacerea elementelor de tinichigerie- jgheaburi şi burlane; înlocuire jgheaburi din tablă gri de tip Lindab sau echivalent; reparaţia șorțurilor din tablă; înlocuire burlane din tablă gri tip Lindab sau echivalent; reparații la coșurile de fum la C.T.prin înlocuirea acestora; reparații tencuială cu mortare M100T; reparații tencuială decorativă structurată tip GRANOPOR sau echivalent; reparaţii glet; zugrăveli cu vinarom colorat (verde deschis), etc

LOCATIILE ÎN CARE SE  VOR EXECUTA LUCRĂRILE SUNT :  IMOBILUL ION ANGELESCU-CORP B DIN STRADA PIATA ROMANA NR.6 SI IMOBILUL ION ANGELESCU-CORP A DIN STRADA CADEREA BASTILIEI NR.2.

  Operatorii economici interesaţi  să  viziteze  amplasamentele, pot solicita informaţii suplimentare, pe care le consideră indispensabile elaborării ofertei, adresând, în prealabil, o solicitare scrisă ( scrisoare de intentie).

   În urma solicitărilor primite, autoritatea contractantă va  invita operatorii economici să efectueze măsurătorile necesare întocmirii devizelor tehnice.

    În termen de maxim  5 zile de la efectuarea măsurătorilor, ofertanţii  pot  depune oferta tehnico economică şi financiară.

 PERSOANE DE CONTACT:

  1. 1.      Ing. Florian Mogîlă – Director Direcţia Tehnico-Administrativă (tel.: 319.19.00/01 – interior 270; email: florianmogila@ase.ro; fax: 021.319.19.81) 
  2. 2.     Ing. Mari Dugenik – Şef Serviciu Tehnic – Investiţii – tel.: 319.19.00/01 – interior 300; email: mari.dugenik@ase.ro; fax: 021.319.19.81; Scrisorile de intentie se transmit in maxim 3 zile de la publicarea pe site-ul www.achizitiipublice.ase.ro