ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU 161/2.1/G/137915

                     C a t r e,

                                       OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

În baza dispoziţiilor art. 19 si art. 19¹ – (1) al OUG 34/2006, cu modificări și completări din OUG 34/2006, autoritatea contractanta Academia de Studii Economice din Bucuresti va transmite prezenta:

 INVITATIE DE PARTICIPARE

la achiziția de

„SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE

POSDRU/161/2.1/G/137915

 

COD CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului Practica în domeniul resurselor umane pentru studenți – PREUS, contract de finanțare POSDRU/161/2.1/G/137915, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, lansează, în calitate de autoritate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificări și completări, procedura de cumpărare directă, in vederea achiziționării de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/161/2.1/G/137915 cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Denumire conform Nomenclator – Rev 2)