Clarificari cu privire la achizitia directa de servicii de auditare pentru proiect POSDRU 161/2.1/137915

Catre,

Operatorii economici interesati

 

In data de 03.06.2014, autoritatea contractanta a primit urmatoarele solicitari de clarificari de la un posibil ofertant, pentru achizitia prin cumparare directa de Servicii de auditare financiara pentru proiect POSDRU 161/2.1/G/137915, documentatie publicata pe site-ul propriu al autoritatii contractante: www.achizitiipublice.ase.ro.

Adaugam in format PDF raspunsul Autoritatii Contractante.