ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “LUCRARI DE HIDROIZOLATIE TERASA IMOBIL VIRGIL MADGEARU”

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul in Piata Romana nr. 6,      Sectorul 1, intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă“, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006  Lucrări de hidroizolaţie terasă Imobil Virgil Madgearu, în conformitate cu solicitările din Caietul de sarcini anexat, încadrate în Cod CPV 45261310-0, denumire conform Nomenclator: LUCRĂRI  DE  HIDROIZOLAŢIE.

LOCAŢIA  EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR:  Imobil Virgil Madgearu, Calea Dorobanţilor nr.15, Sector 1, Bucureşti

DOCUMENTE ATASATE:

SECTIUNEA I Invitatie de participare

SECTIUNEA a II a: Caiet de sarcini + Lista cantitati lucrari

SECTIUNEA a III a: Formulare