SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE „SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “EXCELENŢĂ IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, Sector 1, Piata Romana nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul “EXCELENŢĂ IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  lansează, în calitate de autoritate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, achizitia prin cumpărare directă

  de „„SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL” .

Termenul limita de depunere al ofertelor este 27.08.2014, ora 12.00.

 

Invitatie de participare selectie oferte POSDRU 138907

ANEXA_1_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_SERV_REUNIUNI_CONF_ORG_LA_HOTEL_POSDRU_138907

Anexa 2 a Inv.de participare selectie oferte POSDRU 138907 

ANEXA_3_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_SELECTIE_OFERTE_SERV_REUNIUNI_CONF_HOTEL_POSDRU_138907