ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU156/1.2/G/141496

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul „PARTENERIAT INOVATIV ÎNTRE UNIVERSITATE ȘI MEDIUL DE AFACERI – PARTENER.NET”, contract de finanțare POSDRU/156/1.2/G/141496, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  lansează, în calitate de autroitate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificări și completări, procedura de cumpărare directă, in vederea achiziționării de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/156/1.2/G/141496”, cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Denumire conform Nomenclator – Rev 2)