Achizitie software -uri in beneficiul proiectului SUSCHOICE

In cadrul proiectului SUSCHOICE – „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications”, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de software -uri descrise in caietul de sarcini atasat.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 17.12.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Livrarea va fi efectuata pana la data de 20.12.2019.

Bugetul total, estimativ aprobat, pentru achizitia mai sus mentionata este 51.960.00 lei fara TVA, fiind compus din:

  • 5.500,00 lei fara TVA – NVIVO 12 PLUS, versiunea Academica
  • 25.000,00 lei fara TVA – BUZZSUMO versiunea Large
  • 2.900,00 lei fara TVA – SPSS PREMIUM FACULTY PACK V26
  • 15.600,00 lei fara TVA – ACADEMIC EVIEWS 11 SINGLE-USER, 6 LICENTE
  • 2.960,00 lei fara TVA – TRANSCRIBE, LICENŢĂ DE GRUP – 2 PERSOANE, AMBELE VERSIUNI, LICENTA PE 2 ANI