Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii de mobilier pentru sala 0218B

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1
București, intenționează sa achiziționeze mobilier pentru sala 0218B.

Operatorii economici pot transmite oferte in
conditiile specificate in anexa, pana la data 16.12.2019, ora 16:00, la adresa
de e-mail achizitiipublice@ase.ro .

Produsele vor fi livrate pana la data de
20.12.2019, inclusiv, la adresa din Piața Romană, nr.6 Sector 1, București.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai
sus mentionata este 11,413.45 lei fara TVA

*Preturile disponibile in anexa, sunt
exprimate in LEI cu TVA.