Invitatie de participare la selectia de oferte pentru sistem de sonorizare pentru Aula Magna

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1
București, intenționează sa achiziționeze sistem de sonorizare pentru Aula
Magna.

Operatorii
economici pot transmite oferte in
conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana la data 18.12.2019,
ora 14:00, la adresa
de e-mail achizitiipublice@ase.ro
.

Produsele vor fi livrate pana la data de
20.12.2019, inclusiv, la adresa din Piața Romană, nr.6 Sector 1, București.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai
sus mentionata este 125.794,14 lei fara TVA.