Achizitie Chiller 178 KW

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Chiller cod CPV: 42512300-1 , Denumire cf. Nomenclator: unități de climatizare
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5746/14.12.2018
– Specificații tehnice