Publicații periodice românești și străine (reviste,ziare)

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Publicații periodice românești și străine (reviste,ziare)”, cod CPV 22200000-2 – Ziare, reviste specializate, periodice si reviste(Rev.2)

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 25.02.2021, inclusiv, la adresele de e-mail cristina.niculie@ase.ro și carmen.ghitica@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISSN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin contract.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.