Achizitie echipamente informatice

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE (notebook-uri, videoproiectoare, copiatoare)” in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social-Biz – Cod MySMIS: 105333

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5103/19.11.2018
–  Anexa la Instructiuni pentru ofertanti – Formulare
– Specificații tehnice echipamente