Cerere de oferte achizitie ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Participare la Cererea de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, cererea de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului : „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră” acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 5159/21.11.2018.

Anexa-6__Invitatie-oferta-ECHIP_INFORMATIC_35_SITE_nov_19