Achiziție ”cărți, publicații și materiale documentare”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Cărți, publicații și materiale documentare”, cod CPV 22100000-1 – Cărți, broșuri și pliante tipărite.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.11.2020, ora 12:00 la adresele de e-mail cristina.niculie@ase.ro și andreea.tancu@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISBN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.