„Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”, cod CPV 71319000-7