Achizitie Directa de „ Stingătoare pentru Direcția Administrativă”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de Stingătoare pentru Direcția Administrativă”, cod CPV: – 35111300-8 Extinctoare 

Caiet de sarcini

Formulare stingatoare

Instructiuni pentru ofertanti