Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil “Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil Virgil Madgearu, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Dorobanti

caiet de sarcini Dorobanti si cantitati de lucrari

instructiuni ofertanti terasa Dorobanti

model-contract-achizitie-lucrari- Dorobanti final

CLARIFICAREA nr. 1/17.11.2017: Avand in vedere neconcordanta intre “Anexa 2 la Formularul de ofertă-CENTRALIZATOR DE PRETURIsiLista de cantitatidin caietul de sarcini, respectiv pozitia 20 – “Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”autoritatea contractanta precizeaza ca la elaborarea ofertei de catre operatorii interesati sa participe,  se va lua in considerare cantitatea corecta din “caietul de sarcini – LISTA DE CANTITATI Reabilitare terasa si fatade imobil ”Virgil Madgearu  Calea Dorobantilor nr.15-17“, pozitia 20 “Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”respectiv 510 mp.