Achizitie de Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale”, cod CPV: – 44480000-8 Diverse echipamente de protecție împotriva incendiilor si 35111300-8 Extinctoare

Anexe – Formulare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti