SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI ADMINISTRATIVE ŞI PENTRU CAMINELE ȘI CANTINELE DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, cod CPV: – 50410000-2 „Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control”

Anexe-formulare servicii stingatoare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti