Achizitie Lucrari de instalare a sistemului de supraveghere video la Centrul de Conferinte Predeal

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de lucrari de instalare a subsistemelor de protectie la risc fizic, sisteme antiefractie si monitorizare video la nivelul obiectivului Centrul de Conferinte Predeal, cod CPV: 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate (Rev. 2),45312200-9 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie (Rev. 2),35120000-1 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate (Rev. 2), 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2), in urmatoarele conditii:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 280.950,00 lei fara TVA;
    • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”
  • Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 30.10.2020, ora 13:00, la adresa de e-mailcarmen.tuca@ase.ro  si  cristina.niculie@ase.ro
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
  • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
  • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.
  • Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.