Strategia Anuala de Achizitii Publice 2017

În conformitate cu prevederile art. 11, alin 2 din HG 395/2016, Academia de Studii Economice din București, prin Direcția Achiziții Publice, a realizat Strategia anuală de Achiziții Publice 2017 în luna decembrie 2016. Strategia Anuală de Achiziții Publice 2017 cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică de produse, servicii și lucrări planificate a fi lansate și/sau derulate pe parcursul anului bugetar 2017 de Academia de Studii Economice din București, în calitate de autoritate contractantă.  În cadrul Strategiei Anuale de  Achiziții Publice 2017, Direcția Achiziții Publice a elaborat Programul anual al achizițiilor publice 2017 (inclusiv Anexa privind achizițiile directe) utilizat ca instrument managerial pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziții de produse, servicii și lucrări la nivelul Academiei de Studii Economice din București.

DAP_Strategia anuala de achizitii publice

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017 anexa achizitii directe

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017