ACHIZIȚIE PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI ȘI STRĂINE

Referitor la anunțul de publicitate nr. 64630/22.11.2016 regăsiți atașate documentele aferente achiziției.

Anexa 2 Formulare

Caiet de sarcini carti

Centralizator preturi

Solicitare Oferta