Solicitare de oferta privind achizitionarea de publicatii periodice romanesti si straine.

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „Publicatii periodice romanesti si straine , cod CPV -22212100-0

SOLICITARE DE OFERTA PUBLICATII ROMANESTI SI STRAINE

CAIET DE SARCINI PUBLICATII PERIODICE 2016

Formulare publicatii periodice 2016