PROCEDURA DE NEGOCIERE (2 ETAPE) PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE”

Conform Normelor interne ale ASE Bucureşti, aprobate prin Procedura operaţională a Sistemului de control managerial intern – Cod: PO-74 –  Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti va aplica procedura de “Negociere cu publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu https://www.achizitiipublice.ase.ro/ şi, concomitent, cu transmiterea unui anunţ de publicitate voluntară, la rubrica Administrare / Publicitate-Anunţuri a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) – link web: https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/SpecialNotice/SpecialNoticeList.aspx – organizată cu respectarea următoarelor dispoziţiilor Art. 16, alin. (1), Art. 35 – 38, OUG 34 / 2006, Art. 56, Art. 2, alin. (2) din OUG 34/2006, cap. IX – cu modificările şi completările legislative ulterioare, coroborate cu prevederile Anexei nr. 2B a aceluiaşi act normativ.

Aducem la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi de participarea la procedura de negociere a serviciilor sus-enunţate că, în ataşamentele prezentului “Comunicat” se regăsesc următoarele documente aferente achiziţiei:

  1. Anunţul de participare nr. 1072 / 16.03.2016 (format PDF şi format editabil)
  2. Fişa de date nr. 1071 / 16.03.2016 – Partea I a documentaţiei de atribuire (format PDF şi format editabil)
  3. Caietul de sarcini nr. _DTA 277_16-03-2016 (format PDF şi format editabil)
  4. Modele formulare pentru servicii / Clauze contractuale obligatorii – Partea III a a documentaţiei de atribuire (format editabil)

Data / ora limită de depunere a ofertelor preliminare: 22.03.2016, ora 12,00.

Data / ora de deschidere a ofertelor preliminare: 22.03.2016, ora 13,30.

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE NR. 1072_16-03-2016_NEGOCIERE SERV PAZĂ-PROTECŢIE-MONITORIZARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE NR 1072_16-03-2016_Negociere Anexa 2B_Servicii de pază-protectie-monitorizare_2016

Partea I a DA_Fişa de date nr 1071_16-03-2016 – SERVICII DE PAZĂ-PROTECŢIE-MONITORIZARE

Partea-I-Fisa-date-paza-2016

Partea II a DA_Caiet de sarcini Nr_DTA_277-16-03-2016 – SERV PAZĂ-PROTECŢIE-MONITORIZARE

Partea II a DA_Caiet de sarcini_Servicii paza_protecţie şi monitorizare_2016_DTA

Partea-III-Modele-formulare-paza-2016