Solicitare de oferta contoare de apa

SOLICITARE DE OFERTĂ

 

 

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI,

 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI  (ASE), cu sediul sector 1, telefon: 021-319.19.00, fax:40.21-319.19.66, e- mail: achiziipublice@ase.ro intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare.  Contoare apă, cod CPV 38421100-3.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.

Disponibilitatea firmei dvs. de a furniza produsele / presta serviciile / executa lucrările solicitate.

Preţul unitar şi total al produselor solicitate (lei, fară TVA).

Perioada de livrare

Perioada de valabilitate a ofertei.

Anexăm prezentei solicitări caracteristicile tehnice ale produselor solicitate

Data limită pentru transmiterea ofertelor: 25.06.2014 ora 15.00, la fax: nr.40.21-319.19.66, şi / sau prin e-mail: otilia.velcea @com.ase.ro, Persoană de contact:  Otilia Velcea,  telefon 021-319.19.00/int. 121

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro