Set nr. 1 de clarificari – Ref: SELECTIE DE OFERTE organizata pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii pentru organizarea evenimentelor în beneficiul proiectului „Sprijin pentru adaptarea managerilor, antreprenorilor și lucrătorilor din regiunea Centru la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale (BusinessPro)” – cod SMIS 117946, cod CPV principal: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev. 2), Anunț publicitar ADV1066642/13.03.2019.

Autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti, formuleaza urmatoarele raspunsuri la solicitările de clarificări primite la adresele laura.danciu@ase.ro și achizitiipublice@ase.ro, în termenul precizat de autoritatea contractantă în Invitatia de participare de catre operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica mai sus mentionata – Anunț publicitar ADV1066642/13.03.2019.

 

Raspuns la solicitarile de clarificari ADV1066642