Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1 pentru achizitia directa de “servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”

In data de 18.03.2019 a fost primita o solicitare de clarificari de la un potential operator economic interest sa participle la  achizitia directa  de „Servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”

Intrebare: “…… in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini cu nr. 834 din
27.02.2019 , cap. Baza legala , nu pot promova aceste servicii societatile autorizate dupa data de 15.august 2017. Va adresam rugamintea clarificarii acestor prevederi legale pe care dumneavoastra le supuneti procedurilor promovate achizitiei. Drept urmare putem sa intelegem ca nici o societate autorizata dupa data de 15 august2017 nu va puta avea acces in institutia dumneavoastra in promovarea serviciilor autorizate in conformitate cu prevederile OMAI NR. 87/2010.”

Raspuns: Dintr-o greșeală de redactare, în conținutul caietului de sarcini nr. 834/ 27.02.2019, la
capitolul Baza legală „…LISTA cu persoanele autorizate în conformitate cu O.M.A.I. nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reâncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la data de 15 august 2017.” se va citi „…LISTA cu persoanele autorizate în conformitate cu O.M.A.I. nr. 87/2010 cu modificările şi completărileulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reâncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, actualizată la data publicării anunțului.”