SET 1 CLARIFICĂRI -SELECŢIE DE OFERTE_ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU COMPUTER; VIDEOPROIECTOR PORTABIL MINI; CAMERĂ VIDEO HDR – PROIECT POSDRU ID_135590

Cu referire la Invitaţia de participare nr. 5242, postată pe data de 16.11.2015, aducem la cunoştinţa tuturor potenţialilor ofertanţi că, dintr-o regretabilă eroare de tastare, NU a fost inserată data limită de depunere / primire a ofertelor. Prin urmare, comunicăm, în cadrul prezentei CLARIFICĂRI că DATA LIMITĂ DE DEPUNERE / PRIMIRE A OFERTELOR ESTE: 20 NOIEMBRIE 2015, ORA 16,00. Toate celelalte informaţii cuprinse în invitaţia de participare şi în anexele sale sun corecte şi rămân valabile.

Echipa coordonatoare a Proiectului POSDRU ID_135590 – Parener 1