Achizitie produse promotionale si informative

ANUNȚ

în vederea achiziției prin  cumparare directă  de produse promotionale si informative, în beneficiul proiectului  POSDRU/156/1.2/G/141496

 

Către,

Societatile interesate

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul „Parteneriat inovativ între universitate și mediul de afaceri – PARTENER.NET” cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  va achizitiona prin modalitatea de cumpărare directă produse informative si de promovare, în conformitate cu prevederile  Invitației  de participare  nr. 5266/17.11.2015, anexate