SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ANUNŢ !!!

 

 

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

(Anexa 2B a OUG 34/2006)

COD CPV: Cod CPV: 79713000-5

 

Lansare procedură de „Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, selecţionaţi din baze de date publice” (website-uri credibile şi actualizate), organizată cu respectarea următoarelor dispoziţii ale  OUG 34 / 2006: Art. 35 – 38, Art. 56,  Art. 2 alin. (2)  şi cap. IX.

 

Invitaţia de participare la procedura de negociere precum şi documentaţia de atribuire pot fi descărcate de aici !!!

Invitatie participare la procedura de negociere

Partea intai Fise de date alea achizitiei

Partea a doua Caiet de sarcini

Partea a treia Modele de formulare