Selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – “Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – “Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București, cod CPV: 71241000-9 –  Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2), in conditiile specificate in documentatia atasata.

Anexa-Formulare-DALI EMINESCU

caiet sarcini DALI_Eminescu

Contract servicii DALI EMINESCU

instructiuni ofertanti DALI EMINESCU