Achizitie “SERVICII DE MEDICINA MUNCII”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2)

Anexe – Caiet Sarcini Medicina Muncii

caiet de sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie selectie de oferte

Model Contract 2018