SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A UNUI „PACHET DE SISTEME – LABORATOR NEURO-ŞTIINTE” – PROIECT POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti invită operatorii economici interesaţi să participe la SELECŢIA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE AL CĂRUI OBIECT ÎL CONSTITUIE UN „PACHET DE SISTEME PENTRU LABORATOR NEURO-ŞTIINTE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din București.

Termenul limită de primire / depunere a ofertelor: 05.03.2015, ora 12,00.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Detalii cu privire la modul de elaborare a ofertelor şi la documentele ce trebuie prezentate de ofertanţii participanţi la selecţie se regăsesc în cuprinsul Invitaţiei de participare la selecţie, nr. 713/27.02.2015 precum şi în cuprinsul Anexei 1 (Caiet de sarcini – doc. nr. 633/23.02.2015), al Anexei 2 (Model propunere financiară) şi al Anexei 3 (Model formular “Evitarea conflictului de interese”) – toate respectivele documente fiind postate mai jos:

Invitatie 713_27-02-15_selectie oferte_Pachet sisteme laborator neuro-stiinte_POSDRU 138907

 

Anexa 1_Invitatie selectie_Caiet de sarcini_633_Pachet sisteme_Laborator_neuro-stiinte

Anexa 2_INVITAŢIE SELECTIE_MODEL PROPUNERE FINANCIARA_PACHET SISTEME LABORATOR NEUROŞTIINŢE_POSDRU_138907

Anexa 3_INVITAŢIE SELECTIE_MODEL FORMULAR EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_PACHET SISTEME LABORATOR NEUROŞTIINŢE_POSDRU_138907