SELECTIE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE CONSUMABILE PROIECT POSDRU ID-142115

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza SELECTIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de Materiale consumabile (rechizite, tonere si material informatic), prin modalitatea de cumparare directa, in beneficiul proiectului POSDRU “PERFORMANTA SI EXCELENTA IN CERCETAREA DOCTORALA SI POSTDOCTORALA IN DOMENIUL STIINTELOR ECONOMICE DIN ROMANIA” Contract POSDRU/159/1.5/S/142115 Beneficiar/Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucuresti

Termen limita de depunere/primire a ofertelor: 08.05.2015, ora 12,30

Anexa 1 Caiet de sarcini 142115

Anexa 2 Model formular oferta

Anexa 3 Evitarea conflictului de interese

Invitatie de participare selectie oferte achizitie materiale consumabile -142115