Invitatie de participare la procedura achizitie: „Servicii de spalatorie lenjerie(inclusiv servicii de colectare rufe pentru spalat si servicii de calcatorie) “.

C a t r e
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Invitatie de participare la procedura achizitie: „Servicii de spalatorie lenjerie(inclusiv servicii de colectare rufe pentru spalat si servicii de calcatorie) “. Cod CPV: 98310000-9 – servicii de spalatorie si curatatorie uscata

1. Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro
2. Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro.
3. 3. Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate – „Servicii de spalatorie lenjerie(inclusiv servicii de colectare rufe pentru spalat si servicii de calcatorie)”, conform caiet de sarcini anexat.
Va multumim.
Serviciul Achizitii Publice
Academia de Studii Economice din Bucuresti

Documente atasate:
1. Invitatie de participare
2. Caietul de sarcini;
3. Formulare

Intocmit
Ec. Alexandru Tudor