SELECŢIE DE OFERTE – PACHET DE SERVICII DE REUNIUNI ŞI CONFERINŢE ORGANIZATE LA HOTEL – PROIECT POSDRU ID_138907_AN 2 IMPLEMENTARE – SINAIA – 24/26 APR. 2015

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de prestări a pachetului de SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL” (An 2 implementare proiect – staţiunea Sinaia, per. 24.04.2015 – 26.04.2015), ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907.

Modalitatea de achiziţie a serviciilor: CUMPĂRARE DIRECTĂ – de la ofertantul care va fi desemnat câştigător al selecţiei de oferte.

Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei îl constituie „preţul cel mai scăzut”, în conditiile respectarii integrale a cerinţelor „Specificaţiilor tehnice minimale” ale prestaţiei – Anexa 1 a Invitaţiei de participare la selecţia de oferte.

Termenul limită de depunere / primire a ofertelor: 24.02.2015, ora 11,30

Documente inserate în fişierele de mai jos: 

– INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE – Nr. ASE_SAP: 540/17.02.2015

– Document nr. ASE_SAP: 348/29.01.2015, intitulat “Specificaţiile tehnice minimale ale prestaţiei solicitate”, constituit în Anexa 1 a Invitaţiei de participare la selecţia de oferte

– Document intitulat “Model Propunere financiară“, constituit în Anexa 2 a Invitaţiei de participare la selecţia de oferte

– Document intitulat “Model formular Evitarea conflictului de inetrese “, constituit în Anexa 3 a Invitaţiei de participare la selecţia de oferte

 

Invitaţie 540_17_02_15_participare selecţie

 

Anexa 1_Specificaţii tehnice minimale prestaţie_Doc_348

 

ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_SELECTIE_OFERTE_SERV_REUNIUNI_CONF_HOTEL_POSDRU_138907_Sinaia_an 2

 

ANEXA 3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_SERV_REUNIUNI_CONF_ORG_LA_HOTEL_POSDRU_138907_Sinaia_an 2