ACHIZITIE DE SERVICII DE DEZVOLTARE SUPORT INFORMATIC IN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/135255

  Termenul limită de primire / depunere a ofertelor: 18.02.2015, orele 16:00.

   Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Achizitii Publice din Direcţia Generală Administrativă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5, etajul 3 – camera 5314 – telefon 021-319.19.00 / 021-319.19.01, int. 222; fax: 40.21-319.19.66 – în zilele lucrătoare de luni – joi inclusiv: între orele 08,00 – 16,00; în ziua lucrătoare de vineri: între orele 08,00 – 12,00.

 Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat si va contine oferta tehnica, oferta financiara si formulare.

CAIET DE SARCINI POSDRU 135255

Invitatie de participare pentru PROIECT POSDRU 135255

modele formulare