REPUBLICARE – SOLICITARE DE OFERTE PENTRU “ACHIZIŢIE DE UNIFORME DE LUCRU PENTRU PORTARI”

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de furnizare de produse, având ca obiect “Achiziţionarea de uniforme de lucru pentru portari, al cărui beneficiar va fi Direcţia Socială.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 4575/07.10.2015.

Invitatie la selectia de oferte – achizitie uniforme

2-Caiet de sarcini uniforme portari

Formular-nr-1-declaratie-eligibilitate

Formular-nr-2-art-181

Formular-nr-3-art-69

Formular-nr-4-formular-oferta