PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE  :

  (Anexa 2B a OUG 34/2006)

  COD CPV: 79713000-5  Servicii de pază

 Către,

Societățile interesate

 

Procedura de atribuire aplicată: Conform Normelor interne ale ASE Bucureşti –Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro, în varianta simplificată,  organizată cu respectarea următoarelor dispoziţii ale OUG 34 / 2006, cu modificările şi completările legislative aduse până la data prezentei: Art. 35 – 38, Art. 56,  Art. 2 alin. (2)  şi cap. IX.

  1. Durata contractului de servicii de pază, protecţie şi monitorizare: va fi de maxim 100 zile calendaristice de la data semnării acestuia de către ambele părţi, fără a se depăși data de 31.12.2015.
  2. Locul prestării serviciilor de pază, protecţie şi monitorizare: 
    a. imobilele din Bucureşti, precum si imobilele centrelor teritoriale ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, precizate în Tabelul 2 din Caietul de sarcini ;
    b. la cerere, în funcţie de necesităţi – diverse imobile ale Academiei de Studii Economice din alte localităţi.
  3. Data si ora limită de depunere a ofertelor preliminare : 20.10.2015orele 12,00.
  4. Data limită de solicitare a clarificărilor (înainte de data / ora limită de depunere a ofertelor): 14.10.2015 ora 15,00.
  5. Data limită de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări16.10.2015 ora 13,00.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează  pe site-ul autorităţii contractante www. achizitiipublice.ase.ro

Atasam prezentei urmatoarele : Invitatie de participare, caiet de sarcini, (format pdf) și modele formulare în format editabil.

Vă mulţumim,

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro

 

Modele-formulare-paza-2015

Invitatie de participare

Caiet de sarcini